מה זה מוהל?

מה זה מוהל?

במאמר זה נבאר את הגדרת המוהל ממספר היבטים:

הגדרת תפקיד

הכשרת המוהל

מקור השם

הגדרת תפקיד המוהל

במעל  מ-90% מהמקרים בישראל, ברית מילה מבוצעת ממניעים דתיים. ומכיוון שכן, חשוב להגדיר נכון את תפקיד מבצע ברית המילה.

לפי תורת ישראל, את הברית מבצע יהודי, זכר, בוגר (מעל גיל 13) ונימול בעצמו. כמו כן ישנה חשיבות שהמוהל יכיר בתורת ישראל, ולא יהיה כופר חלילה, כי אז הברית איננה כשרה לחלק מדעות הפוסקים. חשוב להבהיר, שיכולה להיות מציאות בה הוסרה מאדם העורלה, ובכל זאת לא התקיימה בו ברית מילה. ברית המילה איננה ניתוח לכריתת עורלה, היא אקט דתי המחייב סטנדרטיים נוספים מעבר לצרכים הכירורגיים.

לצורך משל, יתכן שתינוק כשיר רפואית לביצוע הברית, אך לפי ההלכה אין אפשרות לקיים את הברית אלא לאחר זמן מה. כגון תינוק שעלה חום גופו מעל 38º ולבסוף הבריא ביום רביעי, לפי הרפואה הוא כשיר כבר מיום זה, ולפי ההלכה אסור למולו עד עבור 7 יממות, דהיינו רק ביום רביעי שבוע לאחר מכן.

אם כן בשלב ראשון על המוהל להיות בקי בפרטי דינים, ויודע לזהות מצבים פתולוגיים אצל התינוק.

במקביל, על המוהל להבין את המלאכה אשר לפניו היטיב. בהלכה נזכר הדין הבא: יהודי טוב (=צדיק) ואומן (=מקצועי), יש להעדיף את האומן (כמובן בתנאי שאיננו רשע ויודע הלכות, רק שאיננו צדיק). משמעות הדבר שההלכה נותנת עדיפות לבעל מקצוע היודע את אשר לפניו.

וכתבו הפוסקים כלל ברזל, אם יש ספק בפרטי המילה או כשירות הילד, עדיף לדחות את המילה, כי אפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש מישראל.

בשלב השני, על המוהל להיות בעל מקצוע בקי באומנתו. לזאת זוכים על ידי סטאז' אצל מוהלים מומחים ובצמוד להם.

לבסוף, צריך לזכור שאנחנו עוסקים עם בני אדם, ההורים של הרך הנימול לחוצים ודואגים. להרבה הורים קשה הסיטואציה הזו מאד, וחשוב שהמוהל ייתן דגש על יחס מרגיע וליווי הולם. למעשה, שני מוהלים שעובדים באותה האיכות, ולשניהם יראת שמים זהה, מי שיועדף על ההורים, הוא אותו אחד שידע לתת להם את השירות, התמיכה והליווי המתאים.

לסיכום: ידע הלכתי, פרקטיקה מקצועית ויחס ראוי ומכבד.

הכשרת המוהל

מאז ומעולם היו מוהלים בקרב העם היהודי. כאן תוכלו לקרוא על השקר הגדול של מתנגדי ברית המילה, ועל התשובה לדבריהם. המוהלים עברו הכשרה מקצועית, על ידי חניכה של מוהל מתפקד. למעשה, בשולחן ערוך, ספר פסיקת ההלכה היהודית העיקרי, נזכר כי ישנה עדיפות למוהל מקצועי על פני מוהל צדיק, ובלשונו: אומן ויהודי טוב, אומן עדיף.

אמנם, מהי דרך ההכשרה של המוהל?
האם דרך הכשרה מחייבת?
מתי מוהל נחשב מוכשר לעסוק בתפקידו?
האם ישנה יכולת לפקח על המוהל?
האם מעבירים את המוהל מתפקידו לפי קריטריונים מסוימים?

הכשרת מוהל בעבר

בהלכה התשובה לכל השאלות הללו ברורה מאד, כפי שנראה תכף, אמנם יש לציין שמציאות החיים במדינת ישראל שונה מן הנהוג בעבר, ובעיקר משום חוסר היכולת לאכוף את סדרי ההלכה.

מעיקר הדין חובת המילה מוטלת על האב: חייב האב למול את בנו. אמנם מציאותית, לא כל אדם יודע/ יכול למול את בנו, ולכן מדין שליחות, ושלוחו של אדם כמותו, ממנה האב שליח למול את בנו והוא המוהל. וכפי שהזכרנו לעיל, ישנה עדיפות למוהל אומן, וככל שמומחיותו גדלה, כך גם ההעדפה כלפיו. דרך ההכשרה נעשית על ידי חניכה אצל מוהל מיומן, כנזכר, והיא אכן מחייבת כפי שנבאר מיד.

כאשר נולד לאדם בן ביום שבת, הברית תתבצע בשבת שלאחר מכן, ביום השמיני (אם אין מניעה כגון חולי של היילוד וכדומה). אמנם, מי יכול לבצע את המילה? החשש הוא שהברית לא תיעשה כראוי, ויהיה חילול שבת וסכנה שלא לצורך מצווה. לכן אך ורק מוהל שכבר נתנסה בעבר לפחות בברית אחת ביום חול, ומוהל שראה אותו אישר שהוא מל ברית כתיקונה, רק אז יהיה רשאי למול בשבת. זאת אומרת שכדי לקבל אישור למול, חייב המוהל לעבור התנסות מעשית, וללא התנסות זו אינו רשאי למול בשבת.

מוהל מבוגר שרועד בידיו, נזכר רבות בהלכה שלא ימול מחשש שיפגע בילד. וכן נזכר דין נוסף, ששוחט לא ימול מחשש שיתבלבל בברכה, וישנם עוד מקרים שונים ונוספים בהם דנים חכמי ישראל מי רשאי למול. תנאים אלו נאכפו על ידי בתי הדין הקהילתיים ביישוב היהודי, וישנם גם מקרים נזכרים בספרי שאלות ותשובות, בהם נדרשים מוהלים לעזוב את תפקידם.

כל האמור לעיל נכון, אך לא כל כך מיושם כימינו מטעמים ידועים.

הכשרת המוהל בימינו

בימינו ישנה הוועדה הבין משרדית לפיקוח על המוהלים של משרד הבריאות, הדתות והרבנות הראשית. וועדה זו מסמיכה ומכשירה מוהלים ואף מפקחת עליהם. התהליך מורכב מארבעה שלבים:

ריאיון וטופסולוגיה
מבחן הלכתי
פיקוח מעשי בשטח
מבחן רפואי

הריאיון בנוי ממילוי טפסים, התרשמות כללית, בדיקת כשירות רפואית וקבלת חיסונים.

המבחן ההלכתי, כשמו כן הוא.

הפיקוח מתבצע על ידי מוהל מפקח ממונה על ידי הוועדה, שמגיע לברית של המבקש רישיון, ובוחן את נהלי העבודה, רמת הסטריליזציה, טיב השירות וניהול הטקס.

המבחן הרפואי כולל ידע נרחב על מערכות הגוף השונות, החייאה ועוד כמה נושאים קרובים.

רק בסיום כל ההליך, המבקש שעמד בכל התנאים בהצלחה, יוכל לקבל רישיון מטעם הוועדה למשך שנה, בסיום השנה יבצע המבקש חידוש רישיון הכולל הליך מקוצר יותר.

אין חובה חוקית להיות כפוף לוועדה זו, אך וודאי שיש לציבור אינטרס עליון לשכור שירותי מוהלים הכפופים לוועדה זו. ידועים גם מקרים בהם הוועדה שללה את הרשיון מטעמה, לאי מי שעבר על נהליה.

כאן תוכלו למצוא את רשימת המוהלים המוסמכים מטעם הוועדה הבין משרדית.

בסופו של יום, האחריות לבחור את המוהל הנכון, נשארת בידיים של ההורים.

מקור השם

מהו מקור המילה מוהל? התשובה הברורה והמתבקשת לשאלה זו היא, שהשם הזה נגזר משם הפעולה אותו המוהל מבצע והיא ברית המילה. למשל, בנאי נקרא בשם זה משום שהוא בונה. אם כן מהול נקרא בשם זה משום שהוא מל. שורש השם הוא נגזר משם הפעולה ברית מילה. לאור ישנו קושי לשוני מתבקש והוא, שהפעולה הייתה צריכה להיקרא מהילה, דהיינו ברית המהילה משורש מהל, או לחלופין היינו צריכים לקרוא את שם בעל המלאכה מוייל (MOYEL) משורש מול או מיל, אך בפועל שורש המלה מילה הוא מול, ושורש המלה מוהל הוא מהל.

מסתבר שפועל זה הוא בהשפעת הארמית, כדוגמת מילים רבות בלשוננו, ובארמית פעלים בעלי ע"ו או ע"י מתחלפים עם ע"ה. זאת אומרת כאשר ע' הפועל היא ו' או י' לעיתים מתחלפת ע' הפועל ל-ה'. כגון רוץ בעברית, מיתרגם רוט בארמית (צ' מתחלפת עם ט'), וע' הפועל הופכת לה' כך שנוצר השורש רהט שהוא תרגום של שרש רוץ בארמית. על פי עיקרון זה ניתן להסביר את יצירת השם מוהל, מול בעברית הפך להיות מהל, והושאל חזרה לעברית.

עיינו גם באתר האקדמיה ללשון עברית.

אני גם רוצה לומר משהו

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אני מחכה לך בווטסאפ