ברית יצחק

  • מה זה ברית יצחק?

  • למה עושים ברית יצחק?

  • מתי ברית יצחק נעשית? 

  • ואיך זה קשור לברית מילה?

 

כחלק ממהכנות לפני ברית מילה, כדאי להכיר את סדר הלימוד ברית יצחק.

ברית יצחק זהו שם לסדר לימוד שלומדים לילה לפני קיום מצוות ברית המילה. לצורך משל אם ברית המילה מתקיימת ביום שני, אז ביום ראשון בלילה (ליל שני) מקיימים את סדר ברית יצחק.

בסדר לימוד זה שנתקבל ברוב קהילות ישראל בדורות האחרונים, יש הלומדים מקראות ומדרשים בשבח ברית המילה, ובעיקר הרוב לומדים קטעים מספר הזוהר הקדוש המדבר בשבח מצוות ברית מילה ובחובת האב למול את בניו. מתוך קטעי הזוהר הללו עולה, שהמנהג ללמוד בלילה שלפני ברית המילה היה קיים כבר אז, ויש משמעות מיוחדת ללימוד בליל הברית. כאשר ישנו חיבור לחומר הנלמד ומבינים מעט את גודל השעה והמעמד, ההתרגשות גואה והשמחה רבה.

ישנם בעלי סגולות המייחסים כח שמירה מיוחד ללימוד זה, וזאת מפני שלפי תורת הקבלה, במקום של קדושה גדולה ישנה קנאה גדולה של כוחות הטומאה. כל ההזנה של הטומאה באה משיירי וסיגי הקדושה, ולכן כגודל הקדושה כן גודל הטומאה (זה סוד העניין מפני מה ישראל מטמא באוהל ולא נכרי). ובגלל שבשעת הברית הנשמה יהודית עומדת להפציע ולהאיר גוף חומרי, כוחות הטומאה מקנאים קינאה גדולה ויש חשש שיפגעו ביילוד. ללימוד זה סגולה גדולה לשמירה ובכך גדל הסיכוי לספר לימוד ברית יצחקברית בזמנה וללא תקלות חס ושלום.

נוהגים לכנס מניין וללמוד את הסדר הכתוב בספרים (ראו להלן הורדות של התוכן הנלמד), אבי הבן קורא קטע מיוחד ואומרים קדיש על ישראל (כשיש מניין). לאחר מכן מכבדים את הנוכחים בברכות, זאת אומרת כיבוד קל המכיל מגוון של ברכות הנהנין. כגון עוגות ועוגיות לברכת מזונות, פירות לברכת בורא פרי העץ, וכן על זו הדרך. בכל מקרה אין סעודה זו נקראת סעודת מצווה.

סדר הלימוד לברית יצחק.

סדר הלימוד המבואר לברית יצחק .